Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında veri sorumlusu (ZUCK TURİZM LTD ŞTİ.) olarak addedilmekteyiz. Sizleri kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve aktardığımız konusunda bilgilendirmek isteriz.

1. Nasıl Bilgi Topluyoruz

Kişisel verilerinizi, bizle yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak, web sitelerimizle olan etkileşimleriniz vasıtasıyla, fiziksel noktalarımızdan, mobil cihazınızdan veya hukuken uygun olduğu ölçüde üçüncü kişilerden toplayabiliriz.

2. Sizinle İlgili Toplanan Bilgiler

Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, iletişim bilgileriniz, yerleşim yeriniz, önceki kiralama bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 3'te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

KVKK’da belirtilen şartlara tabi olmak üzere, topladığımız bilgileri aşağıdaki gibi amaçlar için kullanabiliriz (açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde):

• Araç rezervasyonu ve kiralaması gibi talep ettiğiniz işlemleri yerine getirmek ve bu konularda sizlere yardımcı olmak

• Müşteri hizmetleri faaliyetlerini yerine getirmek ve müşteri memnuniyetine ilişkin telefon görüşmeleri yapmak

• Dolandırıcılığı önleme amaçlı olarak kimliğinizi doğrulamak

• İnternet üzerinden eksik üyelik formu veya rezervasyonla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek

• Cezalar veya tazminat talepleriyle ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek.

• İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle ticari elektronik iletiler vasıtasıyla e- posta, kısa mesaj, telefon veya başka yollarla iletişim kurmak, (müşteri memnuniyet anketleri, indirimler, özel teklifler ve / veya hizmetler ve / veya pazarlama amaçlı promosyonlar, davetiyeler, reklamlar, kutlamalar ve anket uygulamaları da dahil olmak üzere).

• Sizlere daha iyi ürün ve hizmetler sunmak

• Müşterilerimiz tarafından web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kullanımı hakkındaki istatistikleri ve analizleri derlemek

• Haklarımızı ve mal varlığımız korumak

• Sizlere daha özelleşmiş ve iyi hizmetler sunmak

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek

• Malların veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini planlamak ve gerçekleştirmek

• Müşteri sadakatini sağlamak ve artırmak için gerekli süreçleri planlamak ve yürütmek

• Satış ve pazarlama stratejilerini ve diğer gerekli faaliyetleri KVKK şartları uyarınca planlamak ve yürütmek

Bize sunmuş olduğunuz bilgileri, kiralama yeri ve araç türü gibi bizimle olan işlemlerinizle ilgili bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgileri, bize talepleri yerine getirmemiz, verilerimizi muhafaza etmemiz ve hizmetlerimizi optimize etmemiz konularında yardımcı olan üçüncü kişilerden sizin hakkınızda edindiğimiz verilerle de birleştirebiliriz.

4. Kişisel Bilgilerinizin Nasıl Paylaşılabileceği ve Paylaşım Amaçları

Açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde kişisel verileriniz yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

• Bilgilerinizi, kanunen gerekli olan ve/veya kanunlarda izin verilen hallerde, sizin ve üçüncü şahısların haklarını korumak, idari veya teknik destek sağlamak ve işlemlerinizi Türkiye dışında gerçekleştirmek için iş ortaklarımız, servis sağlayıcıları, kamu kurumları ve / veya yasal olarak yetkilendirilen özel kişiler gibi diğer üçüncü şahıslara aktarabiliriz (paylaşabiliriz).

• Kişisel verileriniz, ZUCK TURİZM LTD. ŞTİ.'ne bağlı şirketlerinin veya varlıklarının (kısmı veya tamamen) devri, mülkiyet değişikliği veya yeniden yapılandırılması durumlarında başka bir şirkete devredilebilir.

Kişisel verilerinizin alıcısının konumunun, kanunen yeterli bir koruma düzeyi olmayan bir ülke olarak kabul edilmesi halinde, hukuken gerekli olan koruma düzeylerini sağlayacağımızı ve/veya hukuken gerekli olması halinde aktarıma ilişkin açık rızanızı alacağımızı belirtmek isteriz.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK uyarınca, bize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK uyarınca yazılı talebinizi ATIFBEY MAH. 67 SK. 17/7 GAZİEMİR / İZMİR / TÜRKİYE adresine yönlendirerek veya Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından açıklanan diğer yöntemlerle yukarıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Şirketimiz KVKK'ya uygun olarak talebinizi değerlendirip sonuçlandıracaktır.

Talebinize doğru cevap verebilmemiz için talebinizin hangi kişisel verilerinize ilişkin olduğunu açık bir şekilde bildirmenizi rica ederiz.